Hellerudsletta

GODKJENT UTVIDELSE FOR FLERBRUKSHALL

Hellerudsletta har fått godkjent rammetillatelse til å utvikle en ny flerbrukshall på 9 000 m2 BRA fordelt på flere plan. Hallen legges øst for eksisterende haller med hovedadkomst sørover mot eksisterende p-plasser. Hallen knyttes til eksisterende infrastruktur inkludert Hellerudslettas bioenergianlegg.

Dette vil befeste DESTINATION X sin posisjon som en ledende opplevelsesdestinasjon for ubegrensede muligheter og uforglemmelige opplevelser. Den utvidede hallen vil legge til rette for etablering av aktivitetsarealer til glede for alt fra konferansegjester, turister og innbyggere i regionen.

news-1